गुनासो दर्ता फारम

गुनासोको विवरण
*
कृपया मान्य विषय प्रदान गर्नुहोस्।
*
कृपया विवरण प्रदान गर्नुहोस्

आडियो रेकर्ड भइरहेको छ...


कृपया सम्बन्धित वार्ड छान्नुहोस।
कृपया विभाग छान्नुहोस।
व्यक्तिगत विवरण
सार्वजनिक निजी
*
कृपया मान्य नाम प्रदान गर्नुहोस्।
*
कृपया लिङ्ग छान्नुहोस।
*
कृपया मान्य ठेगाना प्रदान गर्नुहोस्।
*
कृपया लिङ्ग छान्नुहोस।
*
कृपया मान्य फोन नम्बर प्रदान गर्नुहोस्।
कृपया मान्य इमेल प्रदान गर्नुहोस्।
तपाईंले गुणासो फर्म बुझाउनु अघि सहमत हुनुपर्छ।
नियम तथा शर्तहरू

प्रतिलिपि अधिकार © २०२३ केदारस्युँ गाँउपालिका, सबै अधिकार सुरक्षित. यो साईट केदारस्युँ गाँउपालिका द्वारा सन्चालित छ . पछिल्लो पटक परिमार्जन गरिएको समय ०५-०५-२०२३, १०:१५ PM